กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 9

โทร. 02-727-3344 , 3345